JelajahQatar | Muhammad Ikhsan Ufiq. Praktik awal surat maryam كهيعص

1. Ka a a a a a f
2. Ha a
3. Ya a
4. ‘Ai i i i i i (langsung disambung* ikhfa’ 2 harakat dan suara bersiap-siap mengucap huruf shod)
5. Sho o o o o o d

*Suara mulai berubah dari ‘i’ ke ikhfa’ yang mengarah ke makhroj huruf shod.